Lexikon szócikk

Cselley János
Magyaróvár 1835. - Magyaróvár 1920. október 13.

Foglakozása(i):
Szülei földbirtokosok voltak. Az algimnáziumot Magyaróváron, a főgimnáziumot Győrben végezte, jogot Pozsonyban és Pesten tanult. Tanulmányai után Magyaróvárra került ügyvédjelöltnek. 1860-ban Moson vármegye aljegyzője lett. 1862-ben ügyvédi vizsgát tett, gyakorló ügyvéd lett és az iskolák felügyelője. Újjászervezte a magyaróvári elemi iskolát, megalapozta a magyar nyelvű tanítást. 1868-ban, a népoktatási törvény végrehajtásakor a magyaróvári járás iskolai biztosa a tanfelügyelő kinevezéséig. A magyaróvári népiskola iskolaszékének elnöke, egy ideig a mosoni állami iskola gondnoksági elnöke. Több bizalmi állás után (pl. szőlőváltsági miniszteri biztos, választási elnök) 1875-ben közjegyző lett, ettől a tisztségétől 1907-ben megromlott látása miatt vált meg. Munkásságáért királyi tanácsosi címet kapott. Alapító tagja volt a Széchenyi-körnek, több egyesületben viselt tisztséget.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1914. 06. 21. p. 2-3.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1920. 10. 17. 2. p.
A szócikk szerzője:Tuba László