Lexikon szócikk

Andrássy Gyula
Magyaróvár 1830. február 16. - Nagykároly 1884.

Foglakozása(i):
Apja Andrássy András katolikus földbirtokos, Moson megye tiszti ügyésze, édesanyja Szuhányi Mária. Magyaróváron nevelkedett. A pesti egyetemi mérnökhallgató a Bihar megyei lovas nemzetőrökhöz rukkolt be 1848 nyarán. Szinte kiképzés nélkül indultak a Délvidékre, a felkelt szerb határőrök megállítására. A bánsági csatározásokban eredményesen visszaverték a támadókat. Novemberben önként jelentkezett a (10.) Vilmos huszárezredhez. 1849 áprilisában őrmester volt a szekerészkarban, végigharcolta a tavaszi hadjáratot a főseregben. Júliusban lett hadnagy és tüzér üteg fogatparancsnok. Arad várában került orosz hadifogságba. Neoabszolutizmus kori életéről (büntetés, életvitel) keveset tudunk. A kiegyezéskor Szatmár megyei birtokán gazdálkodott. Belépett az újra szerveződő honvédségbe. 1870-ben szabadságolt állományú honvéd hadnagy volt. 1875-ben főhadnagy lett, 1878-ban leköszönt. A fővárosba költözött és a rendőrségnél vállalt hivatalnoki állást.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban Bp., 1998-1999. 1. 36. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre