Lexikon szócikk

Cserháti Sándor
Győr 1852. szeptember 14. - Magyaróvár 1909. április 13.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*A szarvasmarha táplálkozása. Magyaróvár, 1891.
*Az okszerű talajművelés alapelvei. Bp., 1896.
*Általános és különleges állattenyésztés 2 kötet. Magyaróvár, 1900-1901.
*A búzatermesztés hibái. Temesvár, 1902.
Régi győri patrícius család sarja volt. 1871 és 1873 között járt a Magyaróvári Gazdasági Tanintézetbe. Előzőleg reáliskolai tanulmányait Győrött és Pozsonyban végezte. Okleveles gazdaként Hallében és Lipcsében tanult. 23 évesen lett a gazdasági akadémia tanársegéde Magyaróváron. Három év után már rendes tanárrá nevezték ki, és megbízták a kísérleti telep vezetésével. 1884-től a növénytermesztési tanszék professzora. Az úgynevezett óvári „nagy tanári kar” tagja. 1891-ben megjelentette a Mezőgazdasági szakoktatásunk reformja című könyvét. Számtalan publikációja van a növénytermelés, a takarmányozás és főleg a műtrágyázás témakörében. 1891-ben az ő vezetésével hozták létre az Országos Növénytermelési Kísérleti Állomást Lucsonyban. 1904-ben vonult nyugalomba mint akadémiai tanár, de haláláig a posztján dolgozott. A következő generáció számos tagja köszönheti neki tudását. Kísérleti állomásán bemutatta a növénynemesítő kutatás minden fázisát és nemzetközi eredményeket ért el. Saját kutatásai mellett uradalmakban is kísérletezett, és vállalt külső megbízatásokat is. Különösen a német nyelvterületen vált ismertté munkássága. A búzától a dohányig mindennel foglalkozott. A „Mezőgazdasági Szemle” című neves szaklap társalapítója Kosutány Tamással (1884). Az akkori magyar szaklapokban rendszeres szakíró volt. Hatalmas energiával harcolt a műtrágyázás elterjesztéséért. Korszerű, nagy hatósugarú kutatási tevékenysége maradandó nyomot hagyott a magyar mezőgazdaságon. A Földművelési Minisztériumnál és Magyaróvárott egyaránt szobrot állítottak neki. A magyaróvári vár udvarán reliefje is van. Horvay János Cserháti szobra, amelyet az akadémia udvarán helyeztek el, az első olyan szobor, amit itteni tanár kapott. A helyi egyetem kollégiuma és utca viseli nevét a városban. Nagykanizsán és az országban másutt is mezőgazdasági szakközépiskolákat neveztek el róla. Sírja a magyaróvári temetőben található.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 1. p. 339-344.
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 1. p. 311-312.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 1. 1136. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre