Lexikon szócikk

Csiszár Péter
Győr 1939. augusztus 11. - Mosonmagyaróvár 1996. november 15.

Foglakozása(i):
Csiszár József neves helyi tejgazdasági kutató és intézet-igazgató fia volt. Iskoláit Mosonmagyaróváron kezdte, a piarista gimnáziumba járt. Kilenc éven át hegedült. A már államosított intézetből 1956-ban Angliába emigrált. Egy év után visszajött és leérettségizett. Budapesten idegenforgalmi szaktanfolyamot végzett és – perfekt német és angol nyelvtudásával – a turizmusban helyezkedett el végül. 1971-től a Ciklámen Tourist munkatársaként csoportokat vitt Európa országaiba, zarándokhelyeire. Az 1960-as évek közepétől a helyi Zene- és Irodalombarátok Körében rendszeresen tartott előadásokat. Jelentős szerepe volt a megye zenei múltjának felfedezésében, amit 1981-ben múzeumi kiállításon is bemutattak. 1978-ban jelent meg a megyei „Műhely” folyóiratban Flesch Károly mosoni hegedűművészről írt dolgozata. A dolgozat kibővített könyvalakja kéziratban maradt (1983). A Flesch Károlyról elnevezett versenyek megindításában és megszervezésében fontos szerepet vállalt. Lektorálta Vermes Mária fordítását (Flesch Károly: A hegedűjáték művészete). Néhány külföldi komolyzenei fesztiválon előadásokat tartott. Zenei riportokat készített, a Győri Rádiónak, amelynek külső, majd 1992-től rendes munkatársa volt.(Európa híres templomai című sorozata volt talán a legsikeresebb.) 1989-től rendszeresen írt újságokba. A győri Gordiusz lapkiadó egyik elindítója volt, de a „Mosonmagyaróvár”-ban és a „Kisalföld”-ben is publikált. 1997-ben poszthumusz Pro Urbe díjat kapott a város (zenei) kultúrájának és jó hírének gyarapításáért. Autóbaleset érte, Lébénynél halt meg a mentőautóban. Mosonmagyaróváron nyugszik.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Csordás N.: A város nagyrabecsülése jeléül: Átadták a „Pro Urbe Mosonmagyaróvár” díjakat
    Kisalföld Győr, 1956- 1997. 08. 19. 8. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre