Lexikon szócikk

Csiszár Vilmos
Magyaróvár 1907. január 7. - Budapest 1972. szeptember 12.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Húsvizsgálat és húshigiéne. Bp., 1964.
*Tejipari higiéne. Bp., 1955.
A magyar élelmiszervizsgálat kiváló alakja volt. Bátyja, József nemzetközi hírű tejgazdasági szakember volt. Általános és középiskoláit Magyaróváron végezte, 1926-ban érettségizett. A fővárosban az állatorvosi egyetemen tanult. 1930-ban bakteriológiából doktorált. Pályáját magán állatorvosként kezdte. 1933-ban a Hortobágyon dolgozott. 1935-ben Debrecenben állami állatorvos lett. 1939-től a közvágóhíd helyettes igazgatója ugyanitt. Megszervezte az első hazai húsvizsgáló laboratóriumot. Ez időtől kezdődött publikációs tevékenysége. 1943-ban a debreceni főiskola állattenyésztési tanszékére került tanársegédnek Csukás Zoltán professzor mellé. Tejgazdaságtant és takarmányozástant adott elő. 1944-ben katonai szolgálatot teljesített. 1946-ban nyilvános rendes tanárrá nevezték ki a debreceni egyetemen, ahol biológiát oktatott mint tanszékvezető. 1949-ben a fővárosi állatorvosi egyetemre került vissza, ahol megszervezte az élelmiszer-higiénia tanszéket. 1950-től egyetemi tanár lett, a téma országos szakértője. Itt tanított és kutatott szinte haláláig. 150 szakközleményt jelentetett meg debreceni és budapesti tevékenysége alatt. A magyar élelmiszer-higiéniai szakszolgálat megalkotója volt. Részt vett ilyen jellegű konferenciákon. Szabadidejében festegetett, szobrokat készített. Kívánságára halála után szülővárosában temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 1. p. 357-359.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre