Lexikon szócikk

Csizmadia Károly
Noszlop 1909. január 8. - Mosonmagyaróvár 1997. március 15.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Új élet felé. Győr, 1943.
*Bibliai eredetű szállóigék, szólásmondások, közmondások. Győr, 1987.
*Pápai kollégiumi történetek. Pápa, 1989.
*Bibliai aranymondások. Győr, 1992.
Tanulmányait 1920-tól 12 éven át a híres pápai református kollégiumban végezte, itt szerezte a teológián lelkészi oklevelét. 1936-ban került Mosonmagyaróvárra, hogy a történelmi hagyományokkal rendelkező református gyülekezetet újjászervezze. Gyűjtést rendezett, s a város támogatásával 1940-ben fölépült a református templom és a lelkészlakás. 1940-1952 között az újrónafői református egyházközösség szervezője, lelki gondozója, a Hajdúböszörményből érkezett telepesek segítője. Újrónafőn népfőiskolai tanfolyamot szervezett, és a segítségével két év alatt új iskolát építettek a faluban. Szorgalmazta Moson és Magyaróvár egyesülését. Mosonmagyaróváron népművészeti és képzőművészeti gyűjteményt hozott létre, előadásokat, összejöveteleket szervezett. Az 1940-es évek óta rendszeresen írt a helyi újságba, protestáns és református lapokba a keresztyén erkölcs körébe eső kérdésekről, írókról, képzőművészekről. 1989-ben tevékenységét Pro Urbe-díjjal ismerte el Mosonmagyaróvár. Sírja a magyaróvári temetőben található.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Református lelkészbeiktatás Magyaróváron
    Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1936. 12. 25. p. 2-3.
  • Kiss Miklós: Emberöltőnyi szolgálat a reformátusokért
    Kisalföld Győr, 1956- 1997. 01. 23. 8. p.
  • Tuba László: Csizmadia Károly: 1907-1997.
    Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 5. évf. 2001. 1. sz. 13. p.
A szócikk szerzője:Tuba László